PROFIL - MARINT


Under ytan med fokus på Öresund och Östersjön

Bioserve i samarbete med Biomarin erbjuder utställningsmaterial , presentationer och läromedel med anknytning till den marina miljön.

Det som gör vårt presentationsmaterial unikt är, att det bl. a. bygger på akvareller, foton och kombinationer av ovanstående.

Innehållet baseras på vetenskapliga undersökningar och författarnas mångåriga erfarenhet inom marin forskning och marina miljöundersökningar.

Vill du som kommun, skola eller företag presentera det lokala livet under ytan, kan vi erbjuda tavlor i varierande storlek . För frågor om dimensioner kontakta oss.

Vi kompletterar gärna utställningsmaterialet med broschyrer eller trycksaker.

Diskutera dina idéer med oss och be om ett kostnadsförslag.

Materialval

Skyltar

Den ljusbeständiga grafiken skrivs ut på plastfolie som monteras på aluminiumplåt. Plastfolien täcks sedan av en genomskinlig skyddsfilm.

Utskrifter

Grafiken kan levereras utskriven på olika material. För mer information kontakta oss.

Kontakter:


info@bioserve.org
biomarin@bredband.net